top of page

PuppetSoup

Pypedau. I bawb.
Mae PuppetSoup yn gwmni theatr arobryn o Gymru sy’n creu ‘Pypedau. I bawb’.

Mae PuppetSoup yn creu sioeau i theatrau mawr a bach, ysgolion, lleoliadau cymunedol, lleoliadau gwledig a gwyliau. 

 

Rydym yn addysgu pypedau ac yn cynnig gweithdai proffesiynol i hysgolion, grwpiau ac unigolion ar-lein ac wyneb i wyneb.

Cymerwch gip ar ein dudalen gweithdai i ddod o hyd i gwrs gwneud pyped neu gwrs perfformiad sydd at eich dant chi. Mae gennym ni wefan cyrsiau pypedau pwrpasol ac ysgol pypedau rithiol o’r enw puppetrycourses.com

Mae bwcio gweithdy neu sioe gennym ni yn hawdd; dim ond ddanfon e-bost atom sydd angen a byddwn yn trefnu popeth sydd ei angen arnoch neu’n ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Mae PuppetSoup wedi’u lleoli yng Nghymru ond rydym ar gael ar gyfer ymweliadau ar draws yr U.K. ac am gyrsiau pypedau ar-lein ar draws y byd.

 

Yr ydym wedi’n hyswirio’n llawn ac wedi’n gwirio gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

pinoccio-1.jpg
bottom of page