top of page

***** 5 STARS “this enthralling epic reaches wonderful denouement.”

from The Stage Newspaper

Sioeau

Sioeau a theatr pypedwaith ar gael yn Nghymru ac ar draws y DU

Mae PuppetSoup yn creu sioeau eofn, creadigol, doniol ac emosiynol gan gynnwys pypedau, actio, masgiau ac chwedleuwyr. 

Rydym yn mynd â’r sioeau ar daith i theatrau, neuaddau’r cymyned, lleoliadau teithiol gweledig ac ysgolion ac yn cynnig gweithgareddau er mwyn cefnogi cynnwys y sioe. Ni hefyd yw perfformwyr blaenllaw’r DU ‘Teatro Lambe Lambe’ (pypedwaith fechan neu ‘theatr i un’) ac yn cynnig y sioeau hyn a sioeau eraill ar gyfer digwyddiadau a gwyliau. 

Mae gan ein sioeau llawer o adolygiadau pum-seren ac fe’n cyflwynir gan dîm talentog a chyfeillgar sydd wedi ennill sawl gwobr. 

Isod fe welwch detholiad o'n sioeau. Rydym wedi cydweithio gyda cymdeithasau rhagorol fel y GIG, Cyngor Celfyddydau Cymru, Heddlu Gwent, Yr RSPB a Cyngor Sir Fynwy i greu rhai o’n sioeau. Rydym wedi cynrychioli Cymru gyda balchder yng Ngwyl Caeredin ac rydym wedi bod yn ddigon ffodus i ennill gwobrau am ein gwaith.

Os hoffech gwybod beth rydyn ni’n deithio ar hyn o bryd, bwciwch sioe ar gyfer eich lleoliad neu eisio i ni creu sioe i’ch gymdeithas, cysylltwch a ni!

08188438
bottom of page