top of page

"Puppetry. For Everyone"

Prosiectau

Prosiectau cymunedol, partneriaethau a chydweithio.

Mae PuppetSoup yn creu a chyflwyno prosiectau gyda sefydliadau a grwpiau cymunedol, sy'n cael effaith gadarnhaol ar y bobl dan sylw ac sy'n anelu at hyrwyddo ein cenhadaeth o 'Pypedwaith. I bawb'.

Our projects are delivered by a multi-award winning, talented and friendly team who are enthusiastic and hard working and understand that puppetry is a transformative artform that encompasses all other art forms.

Gwelwch isod ddetholiad o rhai o’r prosiectau rydym wedi sefydlu a gweithio arno. Rydym wedi cydweithio gyda sefydliadau rhagorol fel y CIG, ysgolion, RSPB, Heddlu Gwent, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Sir Fynwy, The Unicorn Theatre yn Llundain, Black Dog Theatre ac y Scouts.

Mae sefydlu partneriaethau newydd yn annatod i’n llwyddiant. Y gobaith yw creu prosiectau sy’n helpu’r gymuned ac sy’n cynnig profiadau pypedwaith i bawb.

bottom of page