top of page

Gweithdai

“Ever tried. Ever failed. No matter.
Try again. Fail again. Fail better.”
                Samuel Beckett

Mae PuppetSoup yn cynnig amrywiaeth eang o weithdai i’r gweithiwr theatr broffesiynol a phypedwyr a gwneuthurwyr pypedau o bob math.


Rydym yn cynnig cyrsiau pypedwaith i oedolion, plant a phobl o bob gallu.

Gallwn gynnig addysg ar-lein ac wyneb i wyneb ar gyfer grwpiau, unigolion, ysgolion, prifysgolion, oedolion ac y rhai sy’n dymuno datblygu eu pypedwaith proffesiynol neu eu gyrfa theatr.

 

Gallwn gynnig cyrsiau pypedwaith sy’n amrywio o awr i fyny at sawl wythnos o hyfforddiant proffesiynol cyflawn.

drawing_edited.jpg
pinoccio-1.jpg
Professionally delivered puppetry courses. Online or face to face.

Addysgir pob cwrs gan weithwyr theatr broffesiynol brofiadol sydd wedi’i yswirio’n llawn. Mae gan y ddau gyfarwyddwr PuppetSoup raddau anrhydedd mewn pypedwaith o’r Ysgol Ganolig Frenhinol Lleferydd a Drama yn Llundain. Mae ganddynt flynyddoedd o brofiad o berfformio ac addysgu pypedwaith.

Mae pob aelod o PuppetSoup wedi’i hyswirio’n llawn, wedi’i gwirio gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ac yn brofiadol iawn yn addysgu plant ac oedolion o bob gallu.

Gallwn gynnig gweithdai a chyrsiau ar-lein, neu yn ein mannau proffesiynol a glân yng Nghymru ac yn Llundain. Gallwn hyd yn oed ddod i’ch lleoliad, ysgol neu weithdy.

Porwch isod am fwy o fanylion am ein gweithdai neu ewch i’n gwefan cyrsiau pypedwaith ac ysgol pypedwaith ar-lein. www.puppetrycourses.com.  

 

Rydym yn cynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau, cyrsiau, darlithoedd a gweithdai am bypedau, ond os dymunwyd rhywbeth gwahanol, cysylltwch â ni. Rydym yn fwy na fodlon helpu chi i ddysgu am y ffurf gelfyddydol wych hon.

bottom of page