top of page
" Making puppetry. For everyone."

Pypedwaith y Goedwig

Pypedwaith y Goedwig

Pypedwaith y Goedwig

Roedd PuppetSoup yn wrth eu boddau i gael eu comisiynu gan ARTSCAPE a’u partneriaid i greu prosiect arbennig iawn yn Nghoedwig Hafren a Llanidloes, Canolbarch Cymru yn Hydref 2021.
 
Nod ‘Pypedwaith y Goedwig’ oedd i rhoi’r cyfle i bawb gymryd rhan mewn pypedwaith, y celfyddydau a’r amgylchedd ‘lleol-byd-eang’ trwy weithgareddau cyffroes a gynhawliad yn ystod yr Hydref a Gaeaf 2021 i gyd-fynd a COP26.
PuppetryofthewoodsJPEG.jpg
Roedd ‘Pypedwaith y Goedwig’ yn llawn o weithgareddau hwyliog:
 • Llwybr o lwyfannau pypedau  

Gosodwyd llwyfannau pypedau i ryngweithio a mwynhau yng Ngoedwig Hafren. Gallau pobl fynd ar ANTUR PYPEDAU yn y goedwig gyda phypedau yr oeddent wedi’u chreu gyda PuppetSoup.

 • Gweithdai creu pypedau am ddim

I oedolion a phlant, wedi’i gyflwyno gan gwmni theatr pum seren- PuppetSoup. Cawsom dros 470 o gyfranogwr. Dyna llawer o bypedau!

 

 • Ffilmiau pyped  

Gofynnom i phobl anfon eu lluniau a fideos o’n phypedau i wneud ffilm bypedau cymunedol am ein hamgylchedd lleol a byd-eang. Gweler y fideo o’r prosiect isod.

 

 • Digwyddiad Cymunedol 

Achos y gyfyngiadau Covid, cawsom gyfarfod ar-lein lle cawsom fwy o hwyl yn gwneud pypedau, dysgu darlinio gyda’r artist talentog Jacob Anderson a rhannu fideos o’n gwaith a waith y gymuned!

indise jpeg puppetry of the woods.jpg
Fe wnaethom greu Llwybr o lwyfanau pypedau yng Ngoedwig Hafren – cynhyrchwyd taflenni gwych gan Jacob Andeson – artist a dylynydd theatr talentog.
Puppetryofthewoodsjpegback.jpg

Dyma fideo a wnaethom am y prosiect pypedwaith gwych ym Mhowys.

A dyma fideo arall a wneud yn y Nghoedwig Hafren gan grwp cymunedol lleol o’r ‘The Hanging Gardens Project’.

Diolch i bawb y fynychodd y gweithdai. Dros 470 ohonoch chi! Gwnaethoch bypedau anhygoel. Diolch o’r galon!

For adults and children, delivered by five star theatre company PuppetSoup! 

 • Thursday 14th October 2-5pm - PUPPET MAKING FOR ADULTS AND CHILDREN - The Hanging Gardens, Llanidloes

 • Friday 15th October 1-6pm - PUPPET MAKING FOR ADULTS AND CHILDREN - The Hanging Gardens, Llanidloes

 • Saturday 16th October 11am-1pm - PUPPET MAKING FOR FAMILIES - The Hanging Gardens, Llanidloes

 • Sunday 17th October 11am-1pm - PUPPET MAKING FOR FAMILIES - The Hanging Gardens, Llanidloes

 • Monday 18th October 3-6pm - PUPPET MAKING FOR ADULTS AND CHILDREN - The Hanging Gardens, Llanidloes

 • Tuesday 19th October 3-6pm - PUPPET MAKING FOR ADULTS AND CHILDREN - The Hanging Gardens, Llanidloes

 • Wednesday 20th October 3-6pm - PUPPET MAKING FOR ADULTS AND CHILDREN - The Hanging Gardens, Llanidloes

 • Saturday 23rd October - GLOVE AND SOCK PUPPET MAKING FOR CHILDREN  - The Hanging Gardens, Llanidloes, as part of the Pumpkin Festival!

 • Thursday 28th October - Puppet Making for adults Thursday Group - The Chapel at The Wilderness Trust

 • Wednesday 3rd November - 3.30pm - 5.30pm, The Function Room, Llanidloes

 • Thursday 4th November - 2pm - 5pm, The Function Room Llanidloes

 • Saturday 6th November - 11am - 2pm, The Function Room, Llanidloes

 • Sunday 7th November - 11am - 2pm, The Function Room, Llanidloes

 • Sunday 7th November - 3pm - 4pm - The Chapel at The Wilderness Trust - COP26 Family Farm event!

 • Tuesday 9th November - 9am - 12pm - Trefonnen School, Llandridodd Wells (School pupils only)

 • Thursday 11th November - 2- 5pm - Staylittle Village Hall - Adults Group

 • Thursday 18th November - 2-5pm - Hafren Forest filming with the Thursday group for adults.

 • Thursday 25th November - The Wilderness Trust - Thursday Adults Group

bottom of page